SmyleLand

โปรเจค Marketing Platform ที่ผสมผสานกับ Web3 Blockchain NFTs ในรูปแบบเกมเล่นง่าย เข้าถึงได้ง่าย พร้อมมี Brand Partner กว่า 200 ที่ให้ความร่วมมือในช่วงก่อน Launch

โดยได้ร่วมพัฒนารูปแบบการสื่อสารของ Marcom ตั้งแต่วันแรกในฐานะพนักงานชุดแรก Direction ที่ได้คือสนุกสนาน สีสันสดใส แต่ไม่ดูเด็กจนเกินไป รับผิดชอบทั้งส่วนของ Social Post, Community, Event, Mini Game บนเว็บไซต์, Tiktok และสนับสนุนการขาย ด้วยการเตรียม Mock Up สำหรับนำเสนอลูกค้า

Mini Game Design

Website Banner

Event

Emote & Sticker

Social Post